+420 606 677 628
info@bettaroe.cz
KONTAKT

20.06.2022

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady spoločnosti BETTAROE Robotics s. r. o. pre nakladanie a ochranu osobných údajov klientov

⦁ Riadime sa platnou legislatívou
⦁ Tvoríme zásady pre bezpečnosť osobných údajov našich klientov
⦁ Poskytujeme otvorene informácie o tom, ako s osobnými údajmi nakladáme

Aké osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame?

Spracovávame tieto základné osobné údaje z verejne dostupných zdrojov aj bez vášho súhlasu s cieľom identifikácie obchodného subjektu:

⦁ Meno, priezvisko
⦁ Číslo telefónu, e-mailová adresa

Ďalšie osobné údaje, ktoré spracovávame, vám zašleme na vyžiadanie podľa formy spolupráce s našou spoločnosťou.

Z akého právneho titulu vaše osobné údaje spracovávame?

Plnenie zmluvy pre komfortnejšiu obsluhu pre vybavenie servisných požiadaviek a služieb súvisiacich s používaním našich robotov

⦁ plnenie právnej povinnosti prevádzkovateľa
⦁ ochrana životne dôležitého záujmu dotknutej osoby alebo tretej osoby
⦁ úloha vo verejnom záujme alebo výkon verejnej moci
⦁ oprávnený záujem prevádzkovateľa či tretej strany
⦁ súhlas na spracovanie dát na marketingové účely, ktorý možno kedykoľvek odvolať

Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

⦁ Priamo od klienta, z verejne prístupných registrov vrátane informácií zo sociálnych sietí a internetu, ktoré o sebe klient sám zverejní, z databáz tretích strán
⦁ Osobné údaje neposkytujeme tretím stranám ani do zahraničia

Na čo máte právo?

⦁ na základe vašej žiadosti kedykoľvek bez zbytočného odkladu budete informovaní o vašich osobných údajoch
⦁ budeme vás neodkladne informovať o porušení bezpečnosti pri spracovávaní
⦁ uplatníte právo na výmaz osobných údajov a aktualizáciu vašich údajov
⦁ môžete vzniesť prípadné námietky proti spracovaniu osobných údajov alebo ho obmedziť
⦁ váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek celkom alebo sčasti odvolať
⦁ nie je tým však dotknuté naše právo spracovávať tie osobné údaje, ktoré sme oprávnení spracovávať aj bez vášho súhlasu v súlade s príslušným zákonom.

Ako môžete svoje práva uplatniť?

⦁ V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť, že musíme podľa platnej legislatívy chcieť, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali vašu totožnosť z dôvodov overenia vašej identity.

⦁ Overenie vašej identity bude vykonané 2 spôsobmi na žiadosť s overeným podpisom alebo osobnou návštevou zodpovednou osobou v priestoroch recepcie spoločnosti BETTAROE Robotics. (Na identifikáciu vašej osoby potrebujeme …, ktoré budeme spracovávať počas … s cieľom oprávneného záujmu ochrany práv a majetku spoločnosti)

⦁ Za poskytnutie informácie o osobných údajoch má BETTAROE Robotics s. r. o. právo požadovať úhradu nákladov spojených s jej poskytnutím. V prípade porušenia práv či povinností stanovených zákonom sa môžete domáhať nápravy.

⦁ Ak máte akúkoľvek otázku, radi vám na ňu odpovieme na tel. +420 733 613 174 alebo nás môžete kontaktovať e-mailom na info@bettaroe.com

COOKIES

Používaním našich webových stránok, mobilných webových stránok a mobilných aplikácií súhlasíte s používaním súborov cookies v súlade s týmito zásadami:

⦁ Webové portály spoločnosti BETTAROE Robotics, s. r. o. neidentifikujú používateľov týchto webov, používajú však súbory cookies na generovanie anonymných štatistík o používaní webu. Súbory cookies používame pre analytický nástroj Google Analytics. Do súborov cookies nie sú umiestnené citlivé alebo osobné dáta. Zhromažďujeme informácie o zariadení alebo prehliadači, ktoré používate na prístup na tieto weby, o spôsobe vašej interakcie s týmito stránkami.

⦁ Využívame súbory cookies na rôzne účely, napríklad, aby vám umožnili efektívnu navigáciu medzi stránkami, zapamätali si vaše preferencie a všeobecne zlepšili váš zážitok pri prechádzaní stránok. Používame ich, aby sme zistili nielen to, ako požívate webové stránky, ale aj to, že všetky reklamy, ktoré vidíte na našich a na iných stránkach, budú relevantnejšie pre vás a vaše záujmy a aby sme zabránili podvodom a odhalili ich a vy ste tak zostali v bezpečí. Tieto cookies nezhromažďujú informácie, ktoré by vás identifikovali.

⦁ Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to – prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google, remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe prezretých produktov), rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických dát). 

⦁ Služba je poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). Informácie o používaní stránky spolu s obsahom súboru cookies (https://policies.google.com/technológies/cookies?hl=cs) bude spoločnosťou Google prenesená a uložená na serveroch v Spojených štátoch. 

⦁ Google bude používať tieto informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľov, a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude požadované zákonom alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Viac informácií o spracovaní a využití dát nájdete v zmluvných podmienkach spoločnosti Google. 

⦁ Ak neschvaľujete používanie súborov cookies, deaktivujte ich tak, ako je vysvetlené v oznámení http://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram