KONTAKT

Služby

Okrem dodávok robotov sa postaráme tiež o zaistenie sprievodných služieb, ktoré idú s robotmi ruka v ruke.

Servis

Naša spoločnosť zaisťuje pre všetkých dodávaných facility robotov kompletný servis, a to tak záručný, ako aj mimozáručný.

Rozsah servisných služieb:

  • Záručný servis
  • Mimozáručný servis
  • Aktualizácia softvéru
  • Pravidelná údržba
  • Náhradné diely
  • Servisné balíčky
  • Dojazd technika na miesto inštalácie a prevádzky
  • Inštalačné práce

Ako autorizovaný servisný partner držíme 100 % naskladnenosť náhradných dielov. Ponúkame 24/7 vzdialenú podporu a v rámci uzavretej servisnej zmluvy garantujeme pravidelnú proaktívnu a preventívnu údržbu, výmenu spotrebných častí, ktoré sa pri prevádzke prirodzene opotrebovávajú, opravy v prípade porúch alebo poškodenia strojov, a to tak záručné, ako aj mimozáručné.

Ponúkame rôzne úrovne servisných balíčkov
(GOLD, SILVER, BRONZE), ktoré garantujú zmluvnú odozvu na prijatú požiadavku na servis, dojazd technika do miesta inštalácie alebo čas trvania opravy a opätovného uvedenia do prevádzky alebo zapožičania náhradného zariadenia.

Podpora po celej Európe

Lokálnu podporu sme schopní poskytnúť po celej Európe.

Máte otázku na servis?

OZVITE SA NÁM

Financovanie

Bettaroe Robotics ponúka mnoho typov financovania, ktoré sú vhodné pre jednoduché aj rozsiahle projekty, pre malé aj veľké firmy. Okrem toho ponúkame celý rad možných prenájmov od krátkodobého zapožičania v rozsahu týždňov alebo mesiacov až po dlhodobé nájmy.

Prenájom

Nemusíte sa o nič starať. Stačí si robota prenajať
a zaplatíte podľa toho, koľko hodín odpracuje. Prenájom zahŕňa tiež pravidelný servis a dlhodobý dohľad, všetka zodpovednosť za prevádzku tak ide za nami. Podľa úrovne servisu (GOLD, SILVER, BRONZE) garantujeme reakčné časy
na odstránenie reakčného času na odstránenie porúch vrátane možnosti zapožičania náhradného kusa počas opravy.

Success fee

Pri zložitejších integráciách a rozsiahlejších implementáciách možno využívať success fee, teda platbu za úspech, keď platíte za služby v prípade, že vám prinášajú úžitok a projekt je úspešný. Popri bežných spôsoboch financovania možno časť projektov hradiť aj z úspor, ktoré vznikli vďaka efektívnejšiemu riešeniu systémov Bettaroe Robotics.

Spočítame vám úspory, ktoré prinesie využitie autonómnych robotov priamo vo vašich priestoroch. Kontaktujte nás!

Máte otázku o prenájme?

OZVITE SA NÁM

Štúdia návratnosti

Znížime vám náklady na prevádzku

Štúdia návratnosti

Navrhneme riešenie upratovania a čistenia pre vašu prevádzku a vypočítame čas návratnosti investície.

Analýza stavu

Vykonáme štúdiu návratnosti pre vaše priestory: zanalyzujeme súčasný stav, navrhneme najvhodnejšie riešenie s ohľadom na čas upratovania aj špecifiká vašich priestorov, identifikujeme všetky výhody/nevýhody, spočítame úspory aj návratnosť investícií.

Máme skúsenosti z najrôznejších odborov, ako je zdravotníctvo, kancelárske alebo obchodné priestory, zastrešené parkoviská, výrobná činnosť. Naše riešenie využijú aj zákazníci pôsobiaci
v leteckom, automobilovom alebo potravinárskom priemysle.

Máte otázku o návratnosti?

OZVITE SA NÁM
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram